Tilbudspris

1537 – det vanskelige skillet

kr280

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Denne antologien består av åtte artikler med utgangspunkt i seminaret Over og under bakken. Verneverdig bebyggelse og arkeologiske kulturminner fra tiden etter 1537, som ble holdt på Røros og arrangert av NIKU våren 2013. Seminaret var en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, som drøftet forvaltningen av og forskningen på kulturlag fra tiden etter 1537. Artiklene kretser rundt to problemstillinger: Hvordan forvaltningen av den arkeologiske kunnskapen som ligger i kulturlagene fra 1600- til 1800-tallet fungerer, og hvordan dette kildematerialet kan brukes for å skrive ny og spennende historie. Om bokserien: Vitark er en bokserie som utgis i samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie, og Museumsforlaget. I denne serien presenterer vi ny nordisk forskning på arkeologifaglige problemstillinger.

Butikk

Norli