Tilbudspris

Arbeidsmiljøloven med kommentarer

kr1,199

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Arbeidsmiljøloven med kommentarer ble anmeldt i Juristkontakt, 2 utg. ( ) én av de viktigste kommentarutgavene til arbeidsmiljøloven i bokform. Ole André Oftebro Advokat, partner i Advokatfirma Ræder DA Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer i lov- og forskriftsverket og rettspraksis. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen internasjonalt innen EU/EØS-systemet, EMK mv. Boken er oppdatert per august 2016. Du finner utførlige kommentarer til de nye bestemmelsene om utvidet adgang til midlertidige ansettelse, viktige endringer i lovens arbeidstidsregler, de nye regler om aldersgrenser, og bestemmelsene i nytt kapittel 14 A om konkurranseklausler mv, som innebærer vesentlig endring av tidligere rettstilstand. Tillitsvalgtbegrepet, og sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker og virksomhet, herunder konsernproblematikken, er gitt bred omtale. Boken ret

Butikk

Norli