Tilbudspris

Barn og katastrofer

kr279

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Krig, flukt og terror er en del av barn og unges livsverden. Daglig er barn i Norge vitner til katastrofer gjennom ulike medier. Noen har også personlige erfaringer med å leve i krig og å være på flukt. Likevel vet vi lite om hvordan barn skaper mening i slike inntrykk og erfaringer. Denne boken tar derfor utgangspunkt i barns perspektiv og utforsker hvordan barn og unge skaper mening om katastrofer gjennom skriving: Hvilke forestillinger og erfaringer drar de veksler på? Hvordan gir de form til disse? Og hva kjennetegner skriveprosessene de inngår i? Boken er resultat av et tverrfaglig forskningsprosjekt om barns og unges tekster og skriveprosesser på skolen og fritiden. Med bakgrunn i ulike fag – litteraturvitenskap, mediepedagogikk, norskdidaktikk, skriveforskning, sosiolingvistikk og psykologi – retter forfatterne fokus mot skriving som estetisk, empatisk og emosjonelt uttrykk, og som sosiokulturelt fenomen.

Butikk

Norli