Tilbud!

Barnet i sentrum av Stig Broström, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen, Lone Svinth

317 kr

Kjøp i butikken >

Produktnr: 5415700215639589 Kategori:
Del nå!

Boken har blitt til på bakgrunn av prosjektet Barnet i Sentrum, hvis formål var å peke på hvordan barnehagelærere fremover kan yte den best mulige omsorgen for disse barna.
Sentralt for arbeidet var disse temaene:
Samspill og læring
Emosjonell relatering og mottakelse
Didaktikk, dokumentasjon, planlegging og ledelse
Boken presenterer resultatene av forskningsprosjektet og peker, gjennom beskrivelser, case, teorier og resultater, på hvordan det pedagogiske arbeidet med 0-3-åringene kan ivaretas.
Vesentlige faktorer i pedagogikken for barn 0-3 år:
Det pedagogiske miljøet må bære preg av fravær av stress.
Omsorg, en tett følelsesmessig kommunikasjon og tilknytning er nødvendig.
Imitasjon, delt oppmerksomhet og den voksnes empatiske forståelse er byggesteinene for barnets læring.
Den pedagogiske praksisen må være preget av intersubjektivitet og av dialogiske og anerkjennende relasjoner.
Pedagogikken må anlegge et barnekroppslig perspektiv og medtenke barns bevegelser og gestikulering.
Empatiske relasjoner og tilknytning er småbarnspedagogikkens ‘læreplan’.
Barnas egen virksomhet, agency, er avgjørende i deres utforsking og undersøkelser av verden, samt i deres lek og innbyrdes aktiviteter.
Pedagogene må ha kjennskap til lekens rolle for barns læring og være særlig oppmerksom på å etablere en interaktiv atmosfære.
Pedagogene må organisere og skape betingelser for aktiviteter i mindre grupper.
Pedagogene må reflektere over formål, mål, pedagogisk innhold og prinsipper.

Butikk

Norli