Tilbudspris

Demens og kultur

kr215

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Interessen for hvordan kultur påvirker mennesker som lever med demens, deres familier og helsearbeidere som har ansvar for omsorg og behandling, øker.Mennesker er like forskjellige i etniske minoritetsgrupper som i majoritetsbefolkningen. Livsstil, livssyn, hendelser og erfaringer gjennom et langt liv gjør at vi alle utvikler oss forskjellig. Det er derfor sentralt å hjelpe personer med demens med å ivareta sin identitet, sin restfunksjon og de trekk ved deres kultur som er viktige for dem. Kunnskap om andre kulturer er et viktig redskap for å kunne møte mennesker fra etniske minoriteter som er rammet av demens, på en god måte. Helsearbeidere gir pleie, omsorg og behandling til enkeltpersoner, ikke kulturer.

Butikk

Norli