Tilbudspris

Det er barnets sak

kr679

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Dette er nytt og etterlyst fagstoff. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. Tidligere barnevernsbarns uttalelser knyttet til bruken av hjelpetiltak er brukt som illustrasjoner for å løfte fram barnas stemmer. Boka har et gjennomgående fokus på barnet og på barnets egen deltakelse i saken. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres, både i teori og praksis. I boka skisseres flere forslag til å styrke barnets stilling. Hensynet til barnets beste, det biologiske prinsipp og det minste inngreps prinsipp diskuteres. Boka behandler blant annet spørsmål om: – barnets rett til å bli sett og hørt- prosessuelle rettigheter- samtykke- bruk av tvang- retten til hjelp- erstatning for barnevernets unnlatelser – forholdet mellom barnevernloven og FNs barnekonvensjon. Målgruppen er alle som arbeider med

Butikk

Norli