Tilbudspris

Det tredje språket

kr351

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Kommunikasjon på tvers av kulturgrenser omfatter ofte andre uttrykksmidler – andre modaliteter – enn bare ord. Kroppsspråk, bilder, musikk og berøring er blant uttrykksmidlene som benyttes når ordene alene ikke strekker til. Hvordan fungerer egentlig slike sammensatte kommunikasjonsformer i situasjoner preget av kulturmøter? I hvilken grad og på hvilke måter virker de forløsende på forståelsen og samspillet mellom menneskene? Dette er vesentlige spørsmål i dagens flerkulturelle samfunn, der dialog og samhandling over kulturgrenser er avgjørende for en positiv samfunns utvikling. I denne boka tilbys svar fra en bredt sammensatt gruppe av skandinaviske forskere med bakgrunn fra ulike humanistiske disipliner.I 18 artikler undersøkes kulturmøter på en rekke arenaer og samfunnsområder – innen utdanning, arbeidsliv, kunst- og kulturliv og i mediene. Forfatterne benytter ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, men alle undersøker konkrete tilfeller av interkulturell kommunikasjon der fler

Butikk

Norli