Tilbudspris

Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537

kr495

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Erkesetet i Nidaros ble opprettet i 1152 eller 1153, den eksakte datoen kjenner vi ikke, og det ble avskaffet som følge av Christian III.s erobring av Norge, eller rettere sagt av Trøndelag, i 1537. Ingen andre steder ble det ytt virkelig motstand mot danskekongens politikk. I hundreårene som fulgte etter selvstendighetstapet og reformasjonen gjaldt det for myndighetene enten å rakke ned på eller å fortie kirkens betydning for samfunns- og kulturutviklingen i Norge i middelalderen. Først etter 1900 begynte så smått en ny og positiv erkjennelse av kirkens rolle i vår historie å vokse fram. Opprettelsen av et erkesetet i Norge i 1150-åra betydde at den norske kirke framsto som en selvstendig institusjon ved siden av kongedømmet. Under erkebiskopens ledelse lå foruten Norge, Færøyene, Grønland, Hebridene, Island, Man, Orknøyene og Shetland. Og kirken skulle i årene etter 1153 bli den fremste agenten for modernisering av det norske samfunnet etter europeisk forbilde. Men i like høy grad so

Butikk

Norli