Tilbudspris

Formidling

kr343

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Formidling. Bruk og misbruk av historie retter et kritisk søkelys mot hvordan historisk stoff blir popularisert og formidlet på ulike arenaer i inn- og utland. Artiklene favner bredt, med beskrivelser og analyser av alt fra jubileer, minnesmerker, festivaler og filmturisme, til offentlige arkivers og museers bevissthet og refleksjon rundt egen formidling. Forfatterne diskuterer blant annet følgende spørsmål: Hvor langt kan institusjoner og arrangører strekke seg mot opplevelsesaspektet på bekostning av historiske fakta – uten å miste troverdighet? Hvilke formidlingsformer er best egnet til å stimulere konstruktiv debatt om vanskelige og motsetningsfylte temaer? Hvilke muligheter – og ikke minst hvilket ansvar – har museer, universiteter og arkiver for å «rette opp» bildet av fortiden når nye opplysninger kommer frem?Boken vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og historieformidling. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publ

Butikk

Norli