Tilbudspris

Grunnleggende sivilprosess

kr679

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Denne læreboken i sivilprosess tar opp de viktigste temaene som en jusstudent må lære seg. Disse temaene omhandler blant annet domstolenes rolle i samfunnet, forfatningsrettslige og folkerettslige krav til behandlingen av sivile rettstvister, sivilprosessens subjekter, hva det kan anlegges søksmål om og om verneting. I tillegg behandles rettens forhold til partenes prosesshandlinger, de grunnleggende saksbehandlingsprinsippene, saksforberedelse og hovedforhandlingen. Sist, men ikke minst går forfatterne gjennom utformingen og virkningen av rettsavgjørelser – herunder rettskraft. Sivilprosess er et komplekst område som regulerer rettergangen i sivile saker. Det finnes mange regler og studentene skal komme igjennom de viktigste prinsippene og reglene. Denne boken har studentenes leserblikk som utgangspunkt og sørger for at leseren behersker, samt får god forståelse for de mest sentrale temaene i sivilprosessen. Forfatterne begrenser temaene boken slik at studenten får mulighet til å ford

Butikk

Norli