Tilbudspris

Hvordan lese kvalitativ forskning?

kr215

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Hvordan lese kvalitativ forskningslitteratur med et kritisk blikk?Hvordan avsløre hvilke vurderinger og framgangsmåter som ligger bak kvalitative forskningsdata?Hvordan forstå forskning uten selv å være forsker?Boken Hvordan lese kvalitativ forskning? henvender seg til de som ønsker å forholde seg til kvalitativ forskning uten å gjøre slik forskning selv. Gjennom en introduksjon av sentrale begreper og fremgangsmåter i en kvalitativ forskningsprosess, og ved bruk av eksempler fra empirisk forskning har boken til hensikt å gjøre studentene i stand til å vurdere og forholde seg kritisk til de resultater og konklusjoner kvalitativ forskning presenterer.Metodekompetanse er viktig, ikke bare for de som selv bruker metodene for å forske, men også for de som skal lese, vurdere og ta i bruk slik forskning. Boken er ikke en fullstendig innføring i kvalitativ forskningsmetode, men den gir studentene kunnskap og metodebegreper om prosessen som ligger til grunn for den ferdige forskningsteksten og

Butikk

Norli