Tilbudspris

I begynnelsen var fortellingen

kr383

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

I denne boka møter vi fortellinger fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam. Forfatterne tar for seg rivaliserende og problematiske fortellinger, menneskesyn i fortellingene og dilemmaer knyttet til narrativitet og identitetsdannelse. De tar også opp sentrale problemstillinger i tilknytning til fortellingens egenart. Forholdet mellom fortelling og identitet i en senmoderne kontekst og bruk av fortelling i flerkulturelt perspektiv blir særlig belyst. Å bruke fortellinger i undervisningen gir en rekke gode muligheter, men forfatterne underslår heller ikke at det finnes utfordrende sider ved fortellingsdidaktikken. Denne andre utgaven er grundig revidert, oppdatert og strammet inn. Kapitlet om sikhismen er nyskrevet. «I begynnelsen var fortellingen» er skrevet for alle som er opptatt av fortelling og formidling av fortelling i det flerkulturelle Norge.

Butikk

Norli