Tilbudspris

I retten

kr303

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Det å møte i retten er for mange å tre inn på en ganske ukjent arena. Denne boka handler om hvordan andre enn jurister møter rettsapparatet. Hensikten er å gi hjelp til å forstå hvordan rettssystemet vårt fungerer, og hvilke oppgaver, rettigheter og plikter du har når du ? frivillig eller ufrivillig ? kommer i kontakt med rettsvesenet.Tor Langbach forklarer i forståelige vendinger hva som skjer i domstolen. Han beskriver de mange aktørene som opptrer i retten og hvilke roller de har. I boka finner man gode råd om hva man bør gjøre i de ulike situasjonene, og også om hva man ikke skal gjøre.Boka er særlig nyttig for:den som er meddommerden som skal vitne i rettenden som er sakkyndigtiltalte, kriminalitetsofre og pårørendeparter i sivile saker

Butikk

Norli