Tilbudspris

Ikkje direkte råka

kr261

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Maria Tryti Vennerød er en av vår tids mest framgangsrike og prisbeløntedramatikere. Hun har en variert produksjon bak seg, og stykkene hennesspilles på mange norske scener. Vennerød er opptatt av hvordan det somikke blir sagt er like viktig og til stede som det utsagte.Vi ble truffet av en katastrofe 22. juli 2011. Som nasjon ble vi truffet selv omikke hver og en av oss ble direkte berørt. Hvorfor er det så vanskelig å finneet språk som lar oss snakke om det som skjedde; ikke de store ordene, ikkede banale, men språket som reflekterer alvoret og ansvaret hos hver og en avoss?«Eg vil følgja rettsaka, mediedekninga, det offentlege ordskiftet og stemningai landet gjennom tv, radio, aviser og sosiale medium. I tillegg kjem egtil å snakka med meg sjølv og folk rundt meg. Med utgangspunkt i det somkjem opp av konfliktar, spørsmål, kaos og forvirring vil eg forsøka å skrivalitterært. Eg er ein av alle dei som ikkje er direkte råka, men som likevelprøver å forhalda meg til det som skjer.»Mari

Butikk

Norli