Tilbudspris

Introduksjon til panteretten

kr263

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Boken er skrevet som innføringslitteratur i panterett og tvangsfullbyrdelse for juridiske studenter. Boken er også nyttig for praktiserende jurister som ønsker en innføring i emnet.Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke sentrale arbeider om panterett og tvangsfullbyrdelse, bl.a. Tingsrett (7. utgave 2013, sammen med Aage Thor Falkanger), Fast eiendoms rettsforhold (4. utgave 2011) og Tvangsfullbyrdelsesloven – kommentarutgave (4. utgave 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler).

Butikk

Norli