Tilbudspris

Jesus

kr303

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

En innføring i de tre første evangelienes budskap. Hvem var han egentlig? Jesus var ikke kristen, han var jøde. Med denne påstanden utfordrer forfatteren oss til å tenke igjennom vårt bilde av Jesus. Boka presenterer ulike svar på spørsmålet om hvem Jesus var, og viser at de tre første evangeliene står i en særstilling blant de historiske kildene vi har, til en historisk forståelse av Jesu liv og budskap. Ut fra disse evangeliene utfoldes Jesu virke bredt i lyset av hans samtid. Hva betydde det når Jesus forkynte at Guds rike er kommet nær? Hvordan kan hans undergjerninger og liknelser forstås ut fra hans budskap om Guds rike? Jesus opptrådte med en særegen myndighet. Han kalte mennesker til å følge seg i livslang tjeneste, og han ga retningslinjer for livet til dem som ble hans disipler. Hvordan kunne han sette sin egen autoritet opp mot Moseloven og la hele Guds vilje være sammenfattet i de to budene: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte – og din neste som deg selv? Jesus

Butikk

Norli