Tilbudspris

K-kodar

kr1,515

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK – Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å: – sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman – gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet – sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker – vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb. I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert. K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei i

Butikk

Norli