Tilbudspris

K-koder

kr559

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale. Klassifikasjon er en sentral og obligatorisk del i NOARK – Standard for elektronisk arkiv. Hensikten med bruk av arkivnøkler i elektroniske arkiver er blant annet å: – sikre at dokumenter som har blitt til som resultat av de samme prosessene blir knyttet sammen – gi en ekstra søkeinngang til arkivmaterialet – sikre en systematisk oversikt over alle behandlede saker – være et utgangspunkt for forskjellige oppgaver som bevaring og kassasjon, statistikk, etc. I et papirarkiv vil arkivkoden også være den fysiske adressen som viser til hvor saken er arkivert. K-koder oppdateres jevnlig i takt med den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver. Oppdateringen skjer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. KF har på vegne av KS det faglige oppfølgingsansvaret for K-koder, i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de int

Butikk

Norli