Tilbudspris

Kinesisk religion og religiøsitet

kr255

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Kinesisk religion og religiøsitet pregar i dag i betydeleg grad førestillingsverda, livssynsperspektiva og den religiøse og etiske praksisen til over ein milliard menneske. Denne boka er ei innføring i den historiske utviklinga av konfutsianismen, daoismen og buddhismen i kinesisk samanheng. Kinesarane omtaler gjerne desse tre religionane som dei tre læreretningane. Den historiske utviklinga til den kinesiske folkereligiøsiteten er også introdusert. Denne er eldre enn dei tre læreretningane og er i likskap med desse framleis levande truspraksis. Konfutsianismen reknar Kong Fuzi (Konfutsius) som sin viktigaste læremeister. Daoismen er bygd på læra til vismannen Laozi. Buddhismen var i utgangspunktet ein framand religion i Kina, innførd frå Buddha sitt heimland, India. Boka tek føre seg kinesisk religion og religiøsitet i fire fasar: – Den eldste religiøsiteten frå før dei store filosofane stod fram – dei store filosofane Kong Fuzi og Laozi og kulturskiftet tankane deira førde til – hund

Butikk

Norli