Tilbudspris

Kommunikasjonssamfunnet

kr319

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

«Kommunikasjonssamfunnet» handler om informasjons- og kommunikasjonsteknologi – om hva den gjør med oss, og hva vi gjør med den. IKT har for de fleste av oss blitt en integrert del av stadig flere daglige gjøremål og rutiner. Men ofte kan introduksjonen av ny IKT forårsake uro og konflikt. Boken tar for seg hvordan etablerte sosiale mønstre utfordres og nye moraler og praksiser vokser frem gjennom tilegningen av ny teknologi. Denne boka utfordrer den dominerende forståelsen av utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nemlig som en teknologi som først og fremst håndterer informasjon, dvs. tilgang, innhenting, lagring og bearbeiding. Forfatterne griper fatt i et annet markant trekk ved utviklingen de siste 15 årene, nemlig den økte vekten på kommunikasjon i tilknytning til IKT. Det er særlig fremveksten av Internett som gjør det mulig å snakke om en kommunikativ vending, selv om andre teknologier også spiller en viktig rolle, ikke minst mobiltelefonen. Hvordan kan vi best

Butikk

Norli