Tilbudspris

Kunnskapssamfunnet tar form

kr359

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Det har foregått en utdanningseksplosjon i Norge de siste tiårene, og stadig flere får høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Utdanning er knyttet til en rekke formål i samfunnet der det viktigste er det økonomiske, det vil si arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft.Ved å sørge for at næringsliv og forvaltning får god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, bidrar utdanningsinstitusjonene til økonomisk utvikling både regionalt og sentralt. I tillegg bidrar utdanning til å utvikle enkeltmenneskets handlingsreportoar og produktivitet, til personlig utvikling, intellektuell vekst, toleranse og demokratisk innstilling. Veksten i utdanning er denne artikkelsamlingens hovedtema, og forfatterne stiller følgende sentrale spørsmål:Hvordan er forholdet mellom samfunnets etterspørsel etter formell kompetanse og studenttallveksten?Har arbeidslivet absorbert de store kullene med nyutdannete?Er det forskjeller på arbeidstilpasningen i ulike utdanningsgrupper, sosiale grupper

Butikk

Norli