Tilbud!

Læring, dannelse og utvikling

381 kr

Kjøp i butikken >

Produktnr: 5415700215637313 Kategori:
Del nå!

Det foregår en åpen kamp om barnehagen og skolen. Debattens omdreiningspunkt er hvilke land som taper eller vinner den globale kunnskapskampen. Intensjonen om å gjøre små barn best mulig rustet for dagens og fremtidens samfunn deles av mange i barnehage- og skolesektoren. Uenighetene oppstår når det kommer til hvilke mål og metoder som skal brukes. Det er avgjørende at det gjøres kvalifiserte valg av pedagogikk, og med denne boken ønsker forfatterne å vise forskningsinformerte veier ut av den polariserte debatten.
«Boken er et kritisk oppgjør med den dominerende
PISA-tenkningen i skolen og den stigende
tendensen til skolifisering av barnehagen.»
Boken er skrevet til bruk i barnehagelærer-, lærer- og lektorutdanningene, og i videreutdanninger og masterutdanninger tilknyttet disse profesjonene. Den er også skrevet med tanke på ledere i barnehager og skoler, og aktører i kommunale og statlige sammenhenger der barnehage- og skolestrategiske spørsmål behandles.

Butikk

Norli