Tilbudspris

Like muligheter

kr343

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Pedagoger bidrar til å fremme mangfold og like muligheter for alle i de norske barnehagene. Ingen barn, unge eller voksne bør stille dårligere på grunn av kjønn, etnisitet, alder, religion eller seksuell legning. I Like muligheter får pedagogen blant annet kunnskap om hvordan sosiale og kulturelle sammenhenger påvirker forståelsen av kjønn biologiske faktorers betydning for utviklingen til henholdsvis jenter og gutter barns seksuelle utvikling fra 0 til 12 år betydningen som familiens sammensetning og dagligliv har for livsvilkårene til barn og unge det problematiske i å forklare bestemte typer atferd ut fra kategorier som for eksempel kjønn og etnisitet I kapitlene inngår eksempler fra praksis og spørsmål til ettertanke.

Butikk

Norli