Tilbudspris

Mobbeloven

kr263

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

I 2017 vedtok Stortinget den såkalte «mobbeloven». Mobbeloven er ikke egentlig en lov – det er en endring av kapittel 9A i opplæringsloven. Denne endringen innebærer svært viktige bestemmelser om elevenes skolemiljø. Mobbeloven. Opplæringslovens kapittel 9A og god praksis handler om denne endringen. Boka tar på en oversiktlig og systematisk måte for seg forarbeidet til lovendringene og endringenes intensjoner. Den ser på hvilke deler av innstillingen til endringene som ble tatt til følge i den endelige ordlyden, og på hvilke konsekvenser bestemmelsene har fått i ettertid. Selv om intensjonen med endringene har vært å styrke rettighetene til elevene som blir mobbet, og til deres foreldre, er det ikke tilfeldig at kapittel 9A er omdiskutert. Det er et kapittel mange har sterke meninger om, og som berører mange. Derfor inneholder også boka kritikk av kapitlet, og den forsøker å vise hva god praksis i mobbesaker kan innebære. Boka er skrevet for alle som skal jobbe eller som allerede jobbe

Butikk

Norli