Tilbudspris

Møte med barn i sorg og krise

kr320

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Boka legg fram idear til korleis skulen og førskulen, kyrkja og heimen kan hjelpe barn og unge som erfarer sorg og krise som omsorgssvikt, seksuelt misbruk, rusmisbruk, m.m. Ho tek opp utvikling av ha

Butikk

Norli