Tilbudspris

Noregs nedgang

kr215

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Krisa i seinmiddelalderen og tapet av nasjonalt sjølvstende er eit tilbakevendande tema i norsk historieforsking. Nedgangsmotivet er langt på veg eit særnorsk perspektiv mens kriseomgrepet er felles f

Butikk

Norli