Tilbudspris

Økonomistyring i offentlig sektor

kr423

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Finansiering og organisering av offentlig sektor og sikring av fornuftig ressursbruk står sentralt i denne boken. Økonomistyring i offentlig sektor gir svar på disse spørsmålene, og er en innføringsbok i økonomi der prinsipielle spørsmål om marked, velferdsstat, budsjett, rapportering, mål- og resultatstyring av offentlig sektor tas opp på en pedagogisk og forståelig måte for ikke-økonomer. Boken er beregnet på offentlig ansatte uten økonomibakgrunn som tar etterutdanning innen økonomiske og administrative fag, og det forutsettes ingen forkunnskaper i økonomi eller matematikk.

Butikk

Norli