Tilbudspris

Over andres dørstokk

kr303

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Stadig flere mennesker som er avhengige av pleie- og omsorgstjenester, bor i eget hjem. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig – også når de har behov for profesjonelle tjenester. De som ikke klarer seg i eget hjem, tilbys gjerne et hjem borte i form av omsorgsbolig eller rom på bosenter og sykehjem. Utfordringene for de profesjonelle hjelperne er å vurdere hvilken etikk som skal legges til grunn når de trår over andres dørstokk. Forfatteren tar for seg konkrete etiske utfordringer, som spenner fra hvor tette relasjonene bør være mellom yrkesutøver og bruker, til hvordan velferdsteknologi kan brukes på en etisk forsvarlig måte. Praktiske og prinsipielle valg i slikt arbeid blir løftet fram og drøftet på en lett forståelig måte.

Butikk

Norli