Tilbudspris

Rammeplanen og hverdagen i barnehagen

kr303

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Barnehagenes rammeplan stiller høye krav til personalet, mange av dem formulert som « Personalet skal … ». Denne boken presenterer historier og eksempler fra hverdagen som kan skape forståelse for hvordan disse skal-punktene og begreper som åndsfrihet, omsorg eller motstandskraft kan forståes og hva det vil innebære i praktisk handling. Sammen med tips og refleksjonsspørsmål kan boken brukes i arbeidet med å utvikle barne hagedriften i tråd med rammeplanens krav. Boken egner seg godt som utgangspunkt for et utviklingsprosjekt i hele personalgruppen.

Butikk

Norli