Tilbudspris

Samhandling i prehospitalt arbeid

kr391

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Boken klargjør og diskuterer etiske problemer og kommunikasjonsutfordringer i denne delen av medisinsk praksis. Boken er en revisjon av Etikk og kommunikasjon ? i prehospitalt medisinsk arbeid som kom i 2010. Forfatteren har skrevet to nye kapitler ett om ledelse og ett om veiledning. Alt stoffet er bearbeidet og gjennomgått fra forrige utgave. Prehospitalt medisinsk arbeid kan enkelt defineres som akuttmedisinske tiltak som settes inn før pasienten kommer til sykehus. Prehospitalt arbeid foregår ofte i det offentlige rom, og kan være preget av liv?død-problematikk, liten tid og begrensede personalressurser. Ved hjelp av praktiske eksempler viser forfatteren hvordan det er mulig å løse etiske problemer og sikre god kommunikasjon i akuttmedisinsk førstelinjetjeneste.

Butikk

Norli