Tilbud!

Skoleledelse i praksis av Lisbeth Ehrstedt, Pål Riis

246 kr

Kjøp i butikken >

Produktnr: 5415700035067009 Kategori:
Del nå!

Fremtidsskolen krever ledere som løfter blikket og tar i bruk handlingsrommet.
Boka gir deg verdifull kunnskap til å forstå hva som skjer i din skoleorganisasjon, og hjelp til å styre, lede og utvikle den. Hovedfokus er på lederrollen i forhold til den menneskelige faktor og helhetlig skoleledelse.
Boka har tre deler og 14 kapitler:
Del 1. Perspektiver på skoleledelse
1. Ledelse i skolen
2. Pedagogisk ledelse
3. Endringsledelse
4. Styring og administrasjon
5. Jus og skoleledelse – spilleregler i skolen
Del 2. Roller og organisering
6. Lederteamet
7. Rektorrollen
8. Mellomlederrollen
9. Medarbeiderrollen»
10. Administrasjonsfunksjonene – hvordan tenke nytt?
Del 3. Den menneskelige faktor
11. HR – Human Resources i skolen
12. Ansettelser
13. Stillings- og rollebeskrivelser
14. Medarbeidersamtaler i skolen
Målgrupper:
Rektorer og skoleledere i grunnskole og videregående skole
Skoleledere på mellomledernivå
Skoleeiere
Studenter ved utdanningsinstitusjoner og ved rektorutdanningen
Andre yrkesgrupper i og utenfor utdanningssektoren som ønsker å øke sin forståelse for skoleledelse og hva som skal til for å oppnå gode resultater i skolen.

Merke

lisbeth-ehrstedt-pal-riis-2-2

Butikk

Norli