Tilbudspris

Straff og frihet

kr1,071

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har arbeidet i påtalemyndigheten i en mannsalder.Ved Riksadvokatembetet har han vært i drøyt 32 år, de første 10 årene som assisterende riksadvokat og de siste 22 årene som riksadvokat. Gjennom straffesaksbehandling, rettspolitiske bidrag og deltakelse i det offentlige ordskiftet for øvrig har han hatt betydelig innflytelse på strafferettens og straffeprosessens område. Et uttalt formål ved hans virke har vært å sikre en human strafferettspleie og å verne om den liberale rettsstat. Dette festskriftet inneholder artikler fra fagområdene strafferett og straffeprosess, og over 50 forfattere har bidratt.

Butikk

Norli