Tilbudspris

Strategisk gransking

kr519

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Gransking er å rekonstruere en hendelse eller et hendelsesforløp. De som utfører granskingen skal finne svar på hva som skjedde, og hvordan og hvorfor hendelsen fant sted. Granskerne skal finne ut hvem som var delaktige i hendelsesforløpet, og hvem som forsøkte å forhindre det, men de skal ikke ta stilling til om hendelsene er å betrakte som lovbrudd.Strategisk gransking innebærer at granskerne bruker fem bestemte strategier ved undersøkelse og kartlegging av hendelser:informasjonsstrategi (valg av informasjonskilder)kunnskaps­strategi (valg av kunnskapskategorier)metodestrategi (valg av fremgangsmåter)konfigurasjonsstrategi (valg av arbeidsform) ogsystemstrategi (valg av digitalisering).Strategisk gransking ved mistanke om økonomisk kriminalitet dreier seg om å finne frem til og sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng og mistenktes skyld eller eventuelt skyldfrihet.Denne boken retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kr

Butikk

Norli