Tilbudspris

Styring av samarbeid i offentlig sektor

kr396

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser har vokst frem som en viktig strategi i offentlig sektor for å utnytte samfunnets samlede ressurser. Interkommunale samarbeid, samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid mellom kommuner og eksterne aktører er eksempler på dette. Slike samarbeid finnes innenfor en rekke tjenesteområder. Erfaringer viser imidlertid at det å få til godt samarbeid og god samhandling kan være vanskelig i praksis. Det er derfor behov for å høste erfaringer fra eksisterende samarbeid for å forstå hvordan styringspraksis utvikles. Sentrale spørsmål i boken er: Hva får samarbeid til å fungere? Hvordan organiseres samarbeidene? Hvilke styringsutfordringer vokser frem? Hvordan løses disse i fellesskap? Disse spørsmålene belyses gjennom praktiske eksempler hvor ulike teoretiske rammeverk anvendes. I boken ser forfatterne på hvordan økonomiske insentiver påvirker samarbeidet mellom helseforetak og kommuner som følge av samhandlingsreformen, interkommunale sam

Butikk

Norli