Tidningen Maleren 10 nummer

kr1,400

Prenumerera 10 nummer av Maleren

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

MALEREN ble etablert i 1908. Allerededen gang ble det formulert en målsettingfor bladet som på mange måterdekker de retningslinjer vi arbeider etterogså i dag: “Bladet skal i særlig gradlegge an på å presentere artikler somomhandler maler- og byggtapetserfaget,dets estetiske og tekniske side,behandle farge og verktøy, samt viefremskritt i teknikk og materiale sinoppmerksomhet. Det skal også gileserne et utsyn over fagets stilling iandre land. Bladet eies av enorganisasjon, men styres fullt ut etterjournalistiske prinsipper.

Butikk

Bladkongen