Tilbudspris

Turbulent strøyming og forbrenning

kr359

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Forbrenning inneber at gassar strøymer, oftast turbulent. Mange har teke i bruk dataprogram for å rekne detaljert på ulike strøymingar, med eller utan forbrenning. Boka gjev grunnlaget for å kunne gjere slike utrekningar, forstå resultatet og omsetje det i praksis. Boka inneheld også ein oppslagsdel med likningar, definisjonar og utleiingar, og ei ordbok.

Butikk

Norli