Tilbudspris

Diskriminerings- og likestillingsrett

kr503

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Denne boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema. Grunnbegrepene direkte, indirekte og strukturell diskriminering utvikles på tvers av fagområder som menneskeretten, EØS retten, kvinneretten, arbeidsretten, velferdsretten, m.m. Hensikten er å gi individets diskrimineringsvern en mer sentral plass i juridisk forskning, undervising og praksis.Forfatterne er forskere og praktikere innenfor ulike diskrimineringsrettslige delområder. Som forskere, offentlige utredere og håndhevere av diskrimineringsvernet utgjør de Norges fremste eksperter på området. Gjennom forfatternes ulike rettsteoretiske og rettspolitiske ståsteder gir diskrimineringsretten et konkret inntak til den generelle rettsvitenskapelige diskusjon om rettens internasjonalisering. I bokens del I del tas generelle fellestrekk ved den

Butikk

Norli