Tilbudspris

Kommuneloven 2018

kr1,276

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer. Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner vi bestemmelser om – kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene – folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner – kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver – egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner – statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner – grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

Butikk

Norli