Tilbudspris

Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer

kr687

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Temaet for denne boken er hvordan man skal løse rettsvalgsspørsmålet i erstatningssaker om krenkende ytringer.Rettsvalg i erstatningssaker om krenkende ytringer er et tema med økende aktualitet. Blant eksemplene på det er Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandlerdommen) om Åsne Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul». Høyesteretts flertall konkluderte her med at norsk rett måtte anvendes, men det uten å ta stilling til hvilken generell rettsvalgsregel som gjelder for slike saker.Rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer har vist seg vanskelig å regulere. Dette skyldes blant annet at antallet skadevirkningsstater i slike saker kan bli mange, samtidig som ytringsfrihets- og personvernhensyn kommer i betraktning.Denne boken gir en grundig innføring i hvilke konflikttyper og problemstillinger som finnes på den internasjonale erstatningsrettens område.Videre drøftes ulike alternativer for rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer, og det oppstilles et forslag til løsning. Dette gjøre

Butikk

Norli