Tilbudspris

Utvisning, tvangsmidler og straff

kr783

SE & KJØP I BUTIKKEN >

Kategori:
Del nå!

Hvert år treffes det tusenvis av avgjørelser om utvisning, tvangsmidler og straff på utlendingsfeltet. Regelverket byr på mange tolkningsspørsmål, og det eksisterer en rikholdig rettspraksis. Med Utvisning, tvangsmidler og straff – utvalgte emner fra utlendingsretten tilbys det nå en samlet fremstilling, til hjelp for dem som arbeider med utlendingsrett eller strafferett. Forfatterne gir en grundig gjennomgang av norsk og internasjonalt regelverk og praksis, og drøfter blant annet følgende: Hvilke regler gjelder for tvangsretur av utlendinger? Hvilke særregler gjelder for pågripelse og internering av barn? Hva innebærer en alminnelig utlendingskontroll? Hvor lenge kan en utlending holdes internert etter utlendingsloven? Når kan en utlending straffes for ulovlig arbeid eller brudd på et ilagtinnreiseforbud? Når kan det reageres med straff overfor den som hjelper en utlendingtil ulovlig innreise eller ulovlig opphold i Norge? Hvilke forhold kan føre til utvisning? Hva ligger i utlendings

Butikk

Norli